میزان موفقیت جراحی استرابیسم با دو روش استفاده از بخیه قابل تنظیم و غیرقابل تنظیم

پیام:
چکیده:
هدف
بررسی میزان موفقیت جراحی استرابیسم با هر یک از دو روش استفاده از بخیه قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم، هم چنین مقایسه میزان موفقیت در این دو روش بدون توجه به عامل ایجاد کننده، نوع و میزان انحراف و سابقه جراحی قبلی.
روش پژوهش: در این تحقیق، اطلاعات 296 بیمار طی سال های 1390-1382 بررسی شد. بیماران در دو گروه جراحی استرابیسم با روش بخیه قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از پرونده ها استخراج شد و مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها
از 296 بیمار مورد بررسی، 115 نفر (9.38 درصد) تحت عمل جراحی به روش بخیه قابل تنظیم و 181 نفر (1.61 درصد) بخیه غیر قابل تنظیم جراحی شدند. موفقیت جراحی (انحراف کم تر از 8 پریسم دیوپتر) در 95 مورد (82.06 درصد) از بیمارانی که با استفاده از بخیه قابل تنظیم و 118 مورد (19.65 درصد) از بیمارانی که با بخیه غیرقابل تنظیم جراحی شده بودند، حاصل شد که اختلاف آماری معنی دار بود (P=0.001). رابطه آماری معناداری بین سابقه جراحی قبلی و روش جراحی (P=0.052) و هم چنین نوع روش جراحی مورد استفاده با محدودیت حرکت افقی ایجاد شده وجود نداشت (P=0.051).
نتیجه گیری
یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد بر خلاف گذشته که نقش جراحی استرابیسم با بخیه قابل تنظیم محدود به موارد خاص بود، این روش می تواند در تمامی انواع استرابیسم به عنوان روشی رایج و مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1231097 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.