الگوی درمانی آمبلیوپی چشم پزشکان و اپتومتریست ها در بیست و دومین کنگره سراسری چشم پزشکی 1391

پیام:
چکیده:
هدف
مقایسه الگوی درمانی آمبلیوپی چشم پزشکان اطفال و اپتومتریست ها با چشم پزشکان عمومی و فلوشیپ های رشته دیگر در بیست و دومین کنگره سراسری چشم پزشکی در سال 1391روش پژوهش: این مطالعه مورد- شاهدی در زمان برگزاری کنگره سالیانه چشم پزشکی 1391 توسط پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک و 20 سوال بسته چندگزینه ای از مطالعات Amblyopia Treatment Study و با حضور چشم پزشکان عمومی، فلوشیپ ها و اپتومتریست ها صورت گرفت. سوالات در 7 گروه اساسی دسته بندی و نمره کل از 100 محاسبه گردید. شرکت کنندگان در رابطه با درمان آمبلیوپی به دو گروه مورد (اپتومتریست ها و فلوشیپ های اطفال) و شاهد (چشم پزشکان عمومی و فلوشیپ های رشته های دیگر) برای مقایسه نمرات تقسیم شدند. اطلاعات ناکافی، متوسط و خوب به ترتیب با نمرات کم تر از 50، بین 50 تا 70 و بالاتر از 70 نشان داده شد.
یافته ها
تعداد 409 نفر در این مطالعه شرکت کردند که 129 نفر اپتومتریست، 24 نفر فلوشیپ اطفال و 256 نفر چشم پزشک عمومی و یا فلوشیپ رشته های دیگر بودند. میانگین نمرات گروه مورد در تمام گروه سوالات درمانی بیش تر از شاهد بود که در 5 گروه (بستن چشم، آتروپین، درمان کودکان 17-7 سال، عینک تنها و عود) نیز این تفاوت معنی دار بود. کم ترین اطلاع از چگونگی تجویز آتروپین و بیش ترین اطلاع از بهبود دید با تجویز عینک تنها بود و در بقیه موارد نمرات در حد 50 درصد بود. عضویت در هیات علمی و تعداد مراجعین آمبلیوپ در هفته رابطه ای با نمره شرکت کنندگان نداشت و میانگین نمرات خانم ها در تمام موارد به جز چگونگی تجویز آتروپین و میزان عود آمبلیوپی بالاتر از آقایان بود.
نتیجه گیری
با توجه به اطلاعات متوسط شرکت کنندگان از روش های درمانی جدید ATS، بهتر است در بازآموزی های آینده به درمان های جدید آمبلیوپی که شایع ترین اختلال چشمی اطفال به شمار می رود بیش تر پرداخته شود تا الگوی درمانی آمبلیوپی چشم پزشکان ما با نتایج مطالعات ATS مطابقت بیش تری داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1231098 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.