کاهش دید گذاری تک چشمی، آمبولیک و غیرآمبولیک

مترجم:
دکتر ابراهیم گرامی، دکتر سپهر فیضی
چکیده:
بروز این علامت در دهه سوم زندگی حدود 5 این مقاله اختلالات خون رسانی عروقی شبکیه که اساس آناتو میک برای رویداد انواع کاهش دید تک چشمی گذرا می باشد، بررسی می شود. هم چنین اهمیت ایجاد عروق جانبی بین شریان کاروتید داخلی و خارج ی و پدیده جریان خون مربوطه را مورد بحث قرار گرفته و علامت شناسی کاهش دید تک چشمی گذر ا با تمرکز بر روی نحوه شروع، الگو، عوامل برانگیزنده، طول مدت علایم، بهبودی، ویژگی های همراه مانند سردرد ارایه می شود. در انته ا معاینه هایی که به افتراق عل ل آمبولیک و غیرآمبولیک کمک می کند، بیان می شوند.
زبان:
فارسی
صفحه:
163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1231387 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.