تعیین بازده پوسته صدف دو کفه ای در حذف سرب از محلول های آبی با مدل طرح مرکب مرکزی (CCD) و بهینه سازی عوامل موثر

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

سرب عنصری است که به علت انحلال پذیری بالای آن در محیط های آبی، سبب ایجاد مسمومیت توسط مصرف کننده می گردد. از این رو حذف یا کاهش سرب از فاضلاب صنایع و آب آشامیدنی آلوده، امری اجتناب ناپذیر است. در سال های اخیر توجه خاصی به انواع مختلفی از جاذب های طبیعی و مواد هزینه- اثربخش جهت جذب آلاینده ها از محلول های آبی شده است. پوسته صدف دو کفه ای از این جاذب های ارزان قیمت است که امکان حذف این آلاینده را دارد.

مواد و روش ها

جاذب مورد نظر از پوسته صدف دریایی دو کفه ای بود که پس از جمع آوری از سواحل دریای مازندران، پودرسازی شد. پس از قرار گرفتن در تماس با جاذب، در غلظت های متفاوتی از فلز محلول سرب در شرایط آزمایشگاهی مختلف، غلظت ثانویه توسط دستگاه جذب اتمی خوانده شد. طرح این پژوهش، مرکب مرکزی بود که یکی از روش های متدولوژی رویه پاسخ (RSM یا Response surface method) می باشد. تعداد نمونه های استاندارد مطالعه 31 عدد بود.

یافته ها

ترین pH برای جذب توسط جاذب 6 بود. افزایش دوز جاذب و زمان تماس به ترتیب تا 55/0 میلی گرم در لیتر و 45 دقیقه بهینه بوده است. مکانیسم جذب از ایزوترم لانگمویر تبعیت داشت و فرایند جذب، به صورت تک لایه و هموژن بود. اثر متقابل درجه دومی پارامتر pH معنی دارترین عامل شناخته شد (0001/0 = P).

استنتاج

پوسته صدف دو کفه ای، توانایی جذب یون های دو ظرفیتی فلز سرب را دارا است. این توانایی به علت مکانیسم های جذب سطحی و تبادل یون می باشد. بالاترین بازده در اثر متقابل pH- دوز جاذب بهینه بود. به نسبت سایر جاذب ها نظیر پوست میوه و... که دسترس پذیری آن ها تابع مصرف آن می باشد، استفاده از این جاذب به علت بی هزینه بودن و وفور آن، می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
54 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1231553 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.