بررسی روند تغییرات ترکیبات زیست فعال، فعالیت آنتی اکسیدانی و شدت تنفس پرتقال خونی طی انبارمانی

پیام:
چکیده:
پرتقال خونی به دلیل محتوی ویتامین ث، فولات، فیبر، عناصر معدنی و ترکیبات فیتوشیمیایی شامل انواع فلاونوئیدها، آمینواسیدها، تری ترپن ها، اسید فنولیک و کاروتنوئیدها، ارزش تغذیه ای بالایی دارد. در بین واریته های پرتقال، پرتقال خونی دارای بالاترین پتانسیل آنتی اکسیدانی است. پس از برداشت پرتقال خونی به دلیل تداوم تنفس احتمال تغییر ترکیبات موجود در این میوه وجود دارد. در این پژوهش، روند تغییرات ترکیبات زیست فعال، فعالیت آنتی اکسیدانی و ارتباط این تغییرات با شدت تنفس پرتقال خونی پس از برداشت و طی انبارمانی بررسی شد.
مواد و روش ها
پرتقال خونی واریته Sanguinello از مرکز تحقیقات مرکبات کشور (رامسر) تهیه شد. میوه پس از برداشت، بلافاصله به آزمایشگاه منتقل و در انبار سرد با شرایط دمایی5-4 و رطوبت نسبی 90-85% برای50 روز نگهداری شد. تقریبا هر هفته یک بار روند تغییرات غلظت ویتامین ث، ترکیبات فلاونوئیدی، آنتوسیانین، کاروتنوئید کل، فعالیت آنتی اکسیدانی و شدت تنفس طی دوره انبار مانی اندازه گیری شد.
طی دوره انبارمانی پرتقال خونی غلظت ویتامین ث کاهش و غلظت ترکیبات فلاونوئیدی، آنتوسیانین، کاروتنوئید کل، فعالیت آنتی اکسیدانی و شدت تنفس افزایش یافت.
غلظت ویتامین ث، ترکیبات فلاونوئیدی، آنتوسیانین، کاروتنوئید کل، پتانسیل آنتی اکسیدانی و شدت تنفس در پرتقال خونی طی انبارمانی تغییر کرد. با توجه به ارزش تغذیه ی و ترکیبات فراسودمند میوه پرتقال، استفاده از راه کارهای مناسب برای حفظ بهتر ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی توصیه می شود. همچنین با توجه به اثر شدت تنفس بر ترکیبات زیست فعال و پتانسیل آنتی اکسیدانی احتمالا کاهش شدت تنفس پرتقال خونی طی انبارمانی می تواند منجر به حفظ بهتر ترکیبات فرا سودمند پرتقال شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1232382 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!