بررسی میزان فلوراید در منابع تامین آب های آشامیدنی شهرستان گنبد کاووس و مقایسه با استانداردها در سال های 1387- 1391

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

فلوراید یکی از آنیون های موجود در آب و خاک می باشد ولی مقدار آن در منابع مختلف متفاوت می باشد چون بیش تر فلوراید مورد نیاز بدن از طریق آب آشامیدنی تامین می شود و کنترل میزان فلوراید آب آشامیدنی برای متولیان امور آب و دستگاه نظارت ضروری است. لذا هدف از این مطالعه اندازه گیری مقدار فلوراید منابع آب آشامیدنی گنبد کاووس و مقایسه آن با استانداردها می باشد.

مواد و روش ها

این بررسی یک نوع مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد که در سال 1391 بر روی منابع آب آشامیدنی شهرستان گنبد کاووس انجام شده است. جامعه مورد مطالعه منابع آب آشامیدنی شهرستان گنبد کاووس می باشد در این تحقیق با مراجعه به شرکت آب و فاضلاب شهرستان گنبد کاووس، اطلاعات مربوط به آزمایشات انجام شده بر روی منابع آب این شهرستان دریافت کرده و به بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و آن ها را با استانداردهای سازمان جهانی بهداشت مقایسه می کنیم.

یافته ها

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که مقدار فلوراید در ماه های سرد سال در منابع آب آشامیدنی در محدوده 54/0- 32/0 میلی گرم در لیتر و در ماه های گرم سال در رنج 52/0- 32/0 میلی گرم در لیتر متغیر می باشد که در تمامی موارد کم تر از مقدار استانداردها می باشد.

استنتاج

با توجه به درجه حرارت این شهرها، به نظر می رسد متوسط فلوراید آب آشامیدنی منابع، از حد مطلوب برای سلامت مینای دندان کم تر می باشد بنابراین مطالعه بیش تر برای دریافت میزان روزانه فلوراید از راه های مختلف ضروری است و در صورتی که میزان دریافتی فوراید از حد مطلوب کم تر باشد تنظیم میران فلوراید آب، برای جبران این کمبود می تواند برای سلامت دندان مفید باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
114 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1232755 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.