یک مبدل دو جهته ZVS غیر ایزوله جدید با حداقل المان کمکی

چکیده:
در این مقاله یک مبدل dc-dc دوجهته غیرایزوله جدید معرفی می شود. مبدل پیشنهادی می تواند تحت شرایط کلیدزنی ولتاژ صفرZVS)) و فرکانس کلیدزنی ثابت بدون در نظر گرفتن جهت فلوی توان عمل کند. برای ایجاد شرایط ZVS سوئیچ ها در این مبدل از یک مدار کمکی بسیار ساده استفاده می شود، که شامل یک سیم پیچ تزویج شده به سلف اصلی و یک سلف کمکی است. علاوه بر این برای فراهم کردن کلیدزنی نرم در این مدار از هیچ سوئیچ اضافه ای استفاده نمی شود که این سبب ساده تر شدن پیاده سازی و کنترل مدار می شود. به منظور تایید تحلیل تئوریک مبدل dc-dcدو جهته پیشنهادی، نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی آن آورده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1233311 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.