مطالعه و آنالیز مدیریت تراکم در بازار برق هیبرید

چکیده:
مدیریت تراکم عبارت است از یک روش سیستماتیک، که به طور مشترک گسترده شده و از یک ناحیه در شبکه شروع می شود، که بایستی جهت نرمال شدن سیستم در خلال تراکم، مدیریت موثر و ایمن با امکانات انتقال جدید فراهم شود. در این مقاله سعی شده، برخی از نقاطی که ممکن است در آن ها تراکم رخ دهد، به وسیله مدیریت تراکم به دست آیند. در این جا از مدل هیبرید بازار برق در حل مسائل به کار برده شده و جهت حل مسئله تراکم در شبکه از تکنیک بندرز به همراه پخش بار بهینه (OPF) استفاده گردیده است. الگوریتم بندرز در واقع کل مسئله را به دو مسئله اصلی و فرعی تقسیم می کند به طوری که مسئله اصلی مربوط به بخش اقتصادی بوده و در برگیرنده هیچ موردی از شبکه نمی باشد، و مسئله فرعی به حل شبکه و بررسی صحت و درستی شرایط مورد نظر می پردازد. الگوریتم بندرز روی یک شبکه استاندارد 24 شینه IEEE تست گردیده و از نرم افزار Matlab جهت پیاده سازی الگوریتم استفاده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1233321 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.