شناسایی سیستم غیرخطی چند متغیره مولد بخار نیروگاه با به کار بردن شبکه های عصبی تاخیر زمانی ویولت

چکیده:
یکی از موثرترین راهکارها برای افزایش راندمان نیروگاه، بهبود سیستم کنترل آن است. برای چنین بهبودی داشتن مدل دقیقی از مولد بخار نیروگاه ضروری است. در این مقاله، یک مولد بخار صنعتی به عنوان یک سیستم غیرخطی چندمتغیره برای شناسایی در نظر گرفته می شود. یک گام مهم در شناسایی غیرخطی سیستم، گسترش دادن یک مدل غیرخطی است. در سال های اخیر، شبکه های عصبی مصنوعی به طور موفقیت آمیزی در شناسایی سیستم های غیرخطی در بسیاری از پژوهش ها به کار گرفته شده اند. شبکه های عصبی ویولت نیز به عنوان یک ابزار قدرتمند در شناسایی غیرخطی سیستم به کار می روند. در این مقاله، برای شناسایی یک مولد بخار صنعتی یک مدل شبکه عصبی تاخیر زمانی و یک مدل شبکه عصبی ویولت ارائه می کنیم. نتایج شبیه سازی ها نشان دهنده کارایی مدل های ارائه شده در شناسایی سیستم مذکور می باشند و نشان می دهند مدل شبکه عصبی ویولت در تخمین خروجی های سیستم دقیق تر است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
67 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1233324 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.