سرمقاله

چکیده:
7مطالعه تطبیقی طرح های گبه و هنر اپ آرت - بهتاش هزاوه- زهره اوسطی 9گبه، اپ آرت، نقش، طرح، هنرهای سنتی، هنر مدرن طرح و نقش و اهمیت آن در نمای شهری با نگرشی در مسجد جامع یزد- فرزام ابراهیم زاده، دکتر مهتاب مبینی و بهمن نوروزی 31مسجد، معماری، نمای شهری، یزد- بررسی تاثیر نقاشی در تبیین فضای معماری دوره صفویه (1135 1501 م) - رحیم رحیمی - 880 ه.ش/ 1722 - 907 ه.ق/ 1101 45 معماری صفویه، نقاشی صفویه، بازنمایی فضا، بازشناسی فضامسجد جامع پوده اصفهان - زهرا ملکپور شهرکی و آسیه دهقانی 66تزئینات نقاشی، مسجد پوده، منبرکتاب های چاپ سربی مصور کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران سعادت احمدزاده -«شاهنامه های مصور» 77چاپ سربی، شاهنام ه های مصور، کتایخانه مرکزی، دانشگاه تهرانبررسی موردی آب انبار سردار بزرگ قزوین- مهتاب مبینی، فرزام ابراهیم زاده و بهمن نوروزی 97آب انبار، معماری، قزوینبررسی نقوش حیوانات اساطیری بر مهرهای عیلام کهن- دکتر مهتاب مبینی و بهمن نوروزی 111مهر، عیلام، حیوانات اساطیری، گریفین، شیر دیوتجزیه و تحلیل هفت اثر از نقاشی های پل کله در نسبت با نقاشی کودکان - هانیه دلاوریان 127کودکانه، ضمیر ناخودآگاه، معانی رمزی، تخیل، خلاقیت
زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1233936 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!