اولویت بندی زمینه های توسعه فناوری صنعتی و نیازهای پژوهشی صنایع استان فارس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، از ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و منطق فازی، جهت ارائه الگویی برای رتبه بندی زمینه های توسعه فناوری صنعتی و شناخت نیازهای تحقیقاتی صنایع در استان فارس استفاده شده است. ازاین رو ابتدا زمینه های توسعه فناوری و نیازهای تحقیقاتی استان بر حسب گروه های مختلف صنعتی مشخص گردید، سپس با استفاده از نظر متخصصان این زمینه ها بر اساس فاکتورهای «دسترسی به مواد اولیه، بازار فروش، قابلیت صادرات، بازگشت سرمایه، ارزش افزوده، تکمیل زنجیره صنعتی استان وحجم سرمایه مورد نیاز» با یکدیگر مقایسه و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی، رتبه بندی گردیده و اولویت توسعه بر اساس هرکدام از گروه های صنعتی مشخص شد. بر اساس نتایج حاصل، صنایع الکترونیک با رتبه 56/0 به عنوان اولویت اول توسعه صنعتی، صنایع شیمیایی با اولویت 53/0، صنایع مخابرات و ارتباطات با اولویت 52/0، صنایع غذایی با اولویت 48/0، صنایع کانی غیر فلزی با اولویت 42/0، صنایع فلزی و خودرو با اولویت 38/0 و در نهایت صنایع دارویی با اولویت 34/0 به ترتیب به عنوان اولویت های بعدی توسعه صنعتی در سطح استان مشخص گردید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1234323 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!