بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآورانه (مورد مطالعه: شرکت کاله)

پیام:
چکیده:
تغییرات سریع و رشد روزافزون دانش واطلاعات، سبب شده سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی، تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به کارگیرند. نوآوری، به عنوان یکی از منابع کلیدی مزایای رقابتی نقش مهمی در این رابطه دارد. از این رو پژوهش حاضر با ارائه مدلی یکپارچه به دنبال روشن کردن وجود رابطه معناداری بین فعالیت های اصلی و فعالیت های حمایت کننده زنجیره دانش با عملکرد نوآورانه شرکت لبنی کاله آمل، به منظور بالا بردن مزایای رقابتی سازمان است که می تواند در اختیار مدیران سازمان ها و صنایع دیگر نیز قرار گیرد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه ای که در اختیار 130 نفر از پرسنل شرکت کاله آمل قرار گرفت با ضریب پایایی 755/0، با استفاده از نرم افزار SPSS16 و LISREL8.5 با اعمال آزمون های آماری مناسب، با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و فرضیات آزمون تایید شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1234325 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!