بررسی تغییرات زمانی و مکانی نیترات و نیتریت منابع آب آشامیدنی شهر گچساران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

پیام:
چکیده:
سابقه و اهداف

نیتریت و نیترات از عوامل آلاینده منابع آب های زیرزمینی محسوب می شوند که اخیرا با ورود انواع فاضلاب ها، میانگین آن ها رو به افزایش است. در این مطالعه، روند تغییرات نیترات و نیتریت منابع آب شرب شهر گچساران در سامانه GIS بررسی می شود.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی-مقطعی، نمونه برداری و اندازه گیری پارامترها طبق کتاب روش های استاندارد، از 43 منبع و تعداد 258 نمونه صورت گرفت و نتایج آنالیز 5 ساله آرشیو شده شرکت آب و فاضلاب با نرم افزار GIS نسخه 9.3 و SPSS نسخه 16 و آزمون همبستگی پیرسون آنالیز و تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد غلظت نیترات از 5.15 بر حسب نیترات در سال 84 و نیتریت از 0.01 در سال 88 به ترتیب به 10.87 و ppm 0.0157 در سال 90 افزایش یافت. حداقل غلظت نیترات مربوط به سال 84 و حداکثر آن ppm11 بر حسب نیترات در سال 88 بود. تغییرات مکانی میزان نیتریت و نیترات نشان دهنده کیفیت بالاتر منطقه مورد مطالعه نسبت به سایر نقاط می باشد.

استنتاج

طبق نتایج میزان نیتریت و نیترات در طی چند سال گذشته روند افزایشی داشته است. در حالی که میزان هر کدام از پارامترها کمتر از حد استاندارد تعیین شده ملی و بین المللی می باشد ولی به علت خطرات ناشی از این عناصر، باید این روند افزایشی با استفاده از روش های صحیح مدیریت و حفاظت آب ها کاهش یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
158 -162
لینک کوتاه:
magiran.com/p1234745 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.