تحلیل هندسی عناصر ساختاری در پهنه برشی معدن قلعه زری

پیام:
چکیده:

مهم ترین عناصر ساختاری در معدن قلعه زری، گسل ها، درزه ها، رگه ها و دایک ها هستند که در دو پهنه برشی اصلی راست گرد واقع شده اند. پهنه برشی با امتداد N135 به عنوان برش اصلی و اولیه و پهنه برشی با امتداد N75، با ادامه عملکرد پهنه برشی راست گرد، و در نسل دوم بوجود آمده است. جهت گیری عمده شکستگی ها به ترتیب در سه راستای مهم NW-SE، NE-SW و ESE می باشد که مطابق با امتداد غالب گسل ها در منطقه و به ترتیب در راستای شکستگی های ریدل همسو با پهنه برشی، ناهمسو با پهنه برشی و شکستگی های کششی هستند. عناصر ساختاری، در دو نسل می باشند و از هندسه پهنه های برشی تبعیت می کنند. با افزایش کرنش برشی، نسل اول چرخش راست گرد حاصل کرده و سپس نسل دوم تشکیل شده اند، لذا می توان نوع دگرشکلی غیرهم محور را برای منطقه درنظر گرفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1235025 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.