بررسی فراوانی عفونت های فرصت طلب در بیماران HIV/AIDS بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال های 90-1387

چکیده:
مقدمه
عفونت های فرصت طلب شایع ترین علت بستری ناشی از بیماری HIV (Human immunodeficiency virus) را در کشور های در حال توسعه تشکیل می دهند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی عفونت های فرصت طلب ناشی از بیماری HIV در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی طی سال های 90-1387 انجام شد.
روش ها
بیماران HIV بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی در زمان انجام مطالعه با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. متغیر های جنس، شمارش 4CD، سابقه ی دریافت رژیم آنتی رترووایرال، علت و مدت بستری و پیامد نهایی بیماران ثبت شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS آنالیز شد.
یافته ها
تعداد 498 بیمار مبتلا به HIV وارد مطالعه شدند. 3/84 درصد نمونه ها را مردان تشکیل می دادند. شایع ترین علل بستری بیماران عفونت های فرصت طلب (2/51 درصد) بود و شایع ترین عفونت های فرصت طلب، منجر به بستری توبرکلوزیس ریوی (6/37 درصد)، توکسوپلاسموزیس مغزی (18 درصد) و پنومونی پنوموسیستیس جیرووسی (3/13 درصد) بود. از مواردی که به علت عفونت فرصت طلب بستری شده بودند، 5/87 درصد شمارش 4CD کمتر از 200 داشتند و 6/28 درصد تحت درمان آنتی رترووایرال بودند. علت بستری در 3/54 درصد درصد موارد فوت شده، عفونت فرصت طلب بود.
نتیجه گیری
بیماران مبتلا به عفونت های فرصت طلب، به طور معنی داری دارای شمارش 4CD کمتر و طول مدت بستری طولانی تری بودند. فراهم نمودن امکان افزایش دسترسی بیماران HIV مثبت به درمان ضد رتروویروسی، استفاده از دارو های نسل جدید با کارایی بیشتر و شناسایی الگوهای مقاومت دارویی، اهمیت به سزایی در کاهش ایجاد عفونت های فرصت طلب در این بیماران خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1235566 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!