بررسی انواع ساز و کارهای تامین مالی پروژه های صنعت انرژی (با تاکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF)

پیام:
چکیده:
یکی از موضوعاتی که همیشه در انجام و اجرای پروژه های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفته است، روش تامین مالی این گونه طرح هاست. روش های مهم و معمول در مورد اقسام تامین مالی پروژه های زیربنایی، استفاده از منابع داخلی و هزینه مستقیم دولت، استقراض دولت(چه استقراض داخلی و چه استقراض خارجی)، قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال(مانند قراردادهای BOT)، قراردادهای مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساخت و تامین مالی (EPCF)، مشارکت مدنی یا جوینت ونچر (JV) و سرمایه گذاری مستقیم غیردولتی (شامل بخش خصوصی و بخش خارجی) را شامل می گردد. روند فعالیت های صنعت انرژی و الزامات موجود در فضای اقتصادی کشور همراه با قوانین و مقررات موجود طی سال های اخیر، اجرای طرح ها در قالب قراردادهای EPCF را اجتناب ناپذیر کرده است. بر این اساس، بخش خصوصی ملزم گردیده تا در کنار انجام فعالیت های رایج مهندسی، تامین و ساخت، مسئولیت جدید، یعنی تامین مالی طرح ها را نیز تقبل نماید. بررسی انواع روش های تامین مالی پروژه های صنعت انرژی با تاکید بر قراردادهای جدیدEPCF که در حال انجام است و مشکلاتی که بخش خصوصی نیز در تامین مالی و حضور پر رنگتر در پروژه های صنایع نفت و گاز با آن مواجه است، نشان می دهد اصولا در ایران تفکر تامین اعتبار بخش هایی از پروژه با استفاده از منابع مالی بین المللی شکل نگرفته است و از طرفی در صورت حضور پیمانکاران خارجی و تامین مالی پروژه توسط آن ها، بازگشت سرمایه توسط بانک مرکزی یا نهاد دیگر تضمین نمی شود و این موضوع منجر به عدم جذب سرمایه گذاری خارجی می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1238666 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.