وضعیت سلامت روانی دانشجویان در ایران تا سال 1390: مرور منظم

پیام:
چکیده:
ورود به دانشگاه سبب تغییر در زندگی اجتماعی، خانوادگی و فردی می شود و قرار گرفتن در چنین شرایطی غالبا با فشار و نگرانی توام بوده و عملکرد و بازدهی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. از آن جایی که تاکنون مطالعات زیادی بصورت پراکنده در نقاط مختلف کشور انجام شده، بررسی دقیق تر موضوع و جمع بندی نهایی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه مروری با کلید واژه های سلامت روان، دانشجویان، Mental Health، Student و Iran در پایگاه های SID، Magiran، Iranmedex و Pubmed، 33 مقاله انگلیسی و 55 مقاله فارسی بدست آمد که در نهایت مقالاتی وارد مطالعه شدند که با استفاده از پرسشنامه GHQ - 28 انجام شده بودند که شامل 9 مقاله فارسی و 3 مقاله انگلیسی بود. نتایج مطالعات مختلف انجام شده در ایران با استفاده از پرسشنامه GHQ - 28 حاکی از شیوع اختلال روانی بین 7/22 درصد تا 3/52 درصد بوده است. در این مطالعات، تنها در یک مطالعه شیوع اختلال روانی در پسران بیشتر از دختران بود ولی در سایر مطالعات یا تفاوتی بین شیوع اختلال روانی در دو جنس وجود نداشت و یا حتی در برخی مطالعات این میزان در دختران بیشتر بود. نتایج حاکی از آن بود که شیوع علایم روانی در دانشجویان در سطح بالایی قرار داشته و توجه زیاد و سریعی را می طلبد تا از عواقب آن در سنین جوانی که تحمل استرس کمتر می باشد جلوگیری شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1241011 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.