برآورد تلفات اقتصادی فرسایش خاک مراتع با استفاده از روش جایگزینی مواد غذایی (NRCM)

پیام:
چکیده:
آب و خاک ازجمله مهمترین نعمات الهی محسوب می شوند که در ایجاد و یا محو تمدنهای مختلف از دیرباز نقش اساسی داشته اند و امروزه نیز از مهمترین عوامل موثر در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای مختلف بشمار می آیند. فرسایش خاک عبارت از جابجایی مواد از نقطه ای به نقطه دیگر، پس از تخریب سنگ و یا خاک، مواد حاصل به علت از دست دادن چسبندگی و تراکم خود به وسیله عوامل گوناگون مانند آب، باد و برف حمل و باتوجه به میزان قدرت عامل حمل، انتقال و رسوب گذاری می نماید. فرسایش خاک یک فرایند طبیعی است که در اثر فعالیتهای انسانی تشدید می شود. نتیجه فرسایش، کاهش حاصلخیزی خاک و از بین رفتن مواد آلی ازجمله نیتروژن، فسفر و پتاسیم است. کاهش پوشش جنگلی، کاهش تولیدات زراعی، افزایش سیلابها، کاهش تولید برق، کاهش کیفیت آب آشامیدنی، تولید رسوب و غیره آثار مستقیم و غیرمستقیم فرسایش خاک هستند. با توجه به اینکه فرسایش خاک یکی از مباحث مهم در زمینه توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی می باشد و در دهه های آینده به عنوان یکی از چالش های اساسی جهان (به وی‍‍‍ژه در بخش منابع طبیعی و کشاورزی) محسوب می گردد، هدف از تحقیق حاضر برآورد تلفات اقتصادی فرسایش خاک در مراتع حوزه آبخیز لرستان با استفاده از روش جایگزینی مواد غذایی می باشد. کل میزان فرسایش در منطقه با استفاده از روش MPSIAC، 6/107500 تن در سال برآورد گردید. میزان تلفات اقتصادی فرسایش خاک منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش جایگزینی مواد غذایی برای سه عنصر اصلی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که هزینه فرسایش مستقیم خاک حوزه 603047733550 ریال بوده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
522
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243356 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!