گزارش یک مورد آنژیومیوفیبروبلاستوم واژن در یک بیمار 36 ساله

پیام:
چکیده:
مقدمه
آنژیومیوفیبروبلاستوم، یک تومور نادر خوش خیم است که تظاهراتی مشابه آنژیومیکسوم از خود نشان می دهد. این تومور، یک تومور بافت نرم است که غالبا در ناحیه ولو زنان پره منوپوز رخ می دهد. اکثر بیماران با توده ولو مراجعه می کنند که اغلب تشخیص بالینی کیست بارتولن داده می شود و تشخیص افتراقی آن از آنژیومیکسوم مهاجم و میکسوفیبروسارکوم اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف گزارش یک مورد نادر آنژیومیوفیبروبلاستوم واژن در خانمی 36 ساله انجام شد.
گزارش مورد: بیمار خانمی 36 ساله بود که در سال 1384 (8 سال قبل) به دلیل احساس توده در ناحیه واژن به درمانگاه انکولوژی زنان مراجعه کرده بود. طبق اظهارات بیمار رشد توده مذکور کند و بطئی بوده و به علت فقدان مشکل خاص پیگیری نکرده، اما طی 2 سال اخیر، توده کمی بزرگتر شده و به دلیل ایجاد اشکال در هنگام مقاربت، بیمار مراجعه کرده بود. در معاینه اولیه، توده های کروی شکل و منشا گرفته از قسمت تحتانی واژن در سمت چپ با برجستگی بیشتر در ناحیه فورشت، قابل دید و لمس بود. حذف ساده تومور انجام شد. ماکروسکوپی ضایعه، نشانگر یک قطعه بافت کروی شکل، دارای بافت مخاطی، در برش توپر به رنگ کرم و با قوام نرم بود. گزارش میکروسکوپی موید آنژیومیوفیبروبلاستوم بود. پس از حذف ساده تومور، طی 84 ماه پیگیری (7 سال) تاکنون عود موضعی یا سیستمیکی مشاهده نشده است.
نتیجه گیری
آنژیومیوفیبروبلاستوم در خارج از ولو و در سنین کمتر از میانسالی هم می تواند رخ دهد و حذف ساده تومور درمان علاج بخش آن می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
6 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243445 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!