نگاهی به کارکرد اسطوره و نماد در آثار قیصر امین پور از منظر تحلیل گفتمان

پیام:
چکیده:
از آنجا که اسطوره و نماد در بازنمود تحولات فکری فردی و اجتماعی می تواند نقشی عمیق ایفا کند، در این مقاله می کوشیم با بررسی کارکرد اسطوره و نماد در آثار قیصر امین پور، به تحلیل گفتمانی آثار او مبادرت کنیم. شایان ذکر است که اسطوره ها عینی شدن تجربه اجتماعی بشرند و می توانند بیانگر اوضاع اجتماعی مخاطبان خود باشند و به مخاطبان خود کمک کنند تا دنیایی را که در آن زندگی می کنند بهتر درک نمایند. امین پور به فراخور قدرت ادبی، بضاعت ذوقی و دست مایه های علمی و هنری خویش و با الهام گرفتن از مفاهیم نمادین و اسطوره ای، به بازآفرینی هنرمندانه آن ها با پرداختی تازه و متناسب با نیازهای اجتماعی دست زده است. این پژوهش به بررسی اسطوره و نماد از منظر تحلیل گفتمان در شعر قیصر امین پور می پردازد. به نظر می رسد عامل اصلی تجلی این اسطوره ها و نمادها در شعر امین پور، بازتاب جریانات اجتماعی و سیاسی و گاه اعتقادی است. به تحقیق وجود این مولفه های اسطوره ای و نمادین سبب نفوذ شعر او در بین عامه مردم شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243841 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!