ساختار و سبک رمان «سنگ صبور»

پیام:
چکیده:
رمان سنگ صبور، اهمیت ویژه ای هم از نظر ساختار داستانی و هم از جهت زبانی دارد، زیرا از اولین رمان های چند صدایی محسوب می شود که تحت تاثیر آثار نویسندگان آمریکایی قرن بیستم، به ویژه خشم و هیاهو و رمان گور به گور فاکنر نوشته شده و از طرفی برای نخستین بار از عامیانه نویسی به عنوان سبک نوشتاری در تمام طول رمان استفاده شده است. هدف این مقاله که با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و روش استقراء، مبتنی بر توصیف و تحلیل تهیه شده است، بررسی کامل این کتاب از دیدگاه ساختاری و سبک شناختی و پاسخ به این پرسش است که مهم ترین ویژگی های ساختاری روایی و سبکی این کتاب و ارتباط آن ها با یکدیگر چیست؟ یافته های این پژوهش بیانگر آن است که میان ساختار و سبک داستان پیوند و انسجامی کامل برقرار است و هردو در خدمت القای درونمایه مورد نظر نویسنده قرار گرفته اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -198
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243844 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!