معارضه یکی از ویژگی های مهم سبک هندی

پیام:
چکیده:
اگر نگاهی گذرا به تذکره های نوشته شده در عهد صفوی داشته باشیم، این نکته به خوبی آشکار می شود که شاعران این دوره، در نقد شعر دستی توانا داشته و هر کدام به گونه ای، سعی در نقد اشعار دیگری داشته اند، این نقدها باعث ایجاد یک ویژگی سبکی مهم در شعر این دوره شده است، ویژگی مورد نظر؛ معارضه شعراء با یکدیگر و به عبارتی نقد شعر با شعر است که به صورت های مختلفی در شعر این دوره دیده می شود. شاعران سبک هندی بیشتر از هر سبک دیگری در شعر فارسی، به معارضه با یکدیگر پرداخته اند، به همین خاطر بررسی و تحلیل آن ها از منظر سبک شناسی و نقد ادبی، بسیار مهم و ارزشمند است. در این مقاله معارضه های شاعران این سبک را مورد نقد و تحلیل قرار می دهیم و ضمن دسته بندی آن ها، دلایل عمده شکل گیری این معارضه ها را بررسی می کنیم.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243848 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.