نقش «تکرار» در شعر سبک آذربایجانی

نویسنده:
چکیده:
تکرار یکی از مختصات سبکی مهم و پربسامد در شعر سبک آذربایجانی است. از عنصر «تکرار»، در همه قالب ها و موضوعات شعری و در شکل های بسیار متنوع و گوناگون، به شکل ابزاری حرفه ای و تخصصی برای جلوه های بیانی و بصری این شعر فنی استفاده شده است. «تکرار» در همه سطوح و دستگاه های سبکی شعر سبک آذربایجانی -اعم از دستگاه بلاغی، صرفی، نحوی و آوایی- تاثیر مستقیم دارد و موجب توسع صنایع شعری موسیقی شعر، صورتگری های خلاقانه و نیز تازگی زبانی شعر سبک آذربایجانی گشته است. هم چنین تکرار، نقش مهمی در آشنایی زدایی و برجسته سازی کلامی تقویت موسیقی درونی و کناری شعر، افزایش هنرمندی های خلاقانه همراه با تصویرسازی های متنوع و متداخل و موجز -که از ویژگی های سبک آذربایجانی است-، تاکید لحن و مضمون شعر و در نهایت افزایش قدرت تاثیرگذاری شعر بر مخاطب ایفا می کند. در این مقاله کارکردهای زبانی، موسیقایی و هنری عنصر تکرار در شعر سبک آذربایجانی از جنبه های مختلف دستوری، بلاغی و سبک شناختی بررسی شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243849 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.