تحلیل ریخت شناختی «قصه شهر سنگستان»

پیام:
چکیده:
«قصه شهر سنگستان» از مجموعه «از این اوستا»، چهارمین مجموعه شعر مهدی اخوان ثالث است. در این مقاله، این شعر-قصه با هدف ارزیابی کارآیی و قابلیت الگوی ولادیمیر پراپ در تحلیل ریخت شناسانه آن بررسی شده است. در آغاز این مقاله، به موضوع روایت گری در شعر نو فارسی پرداخته شده است؛ البته با نگاهی به اشعار روایی اخوان ثالث که بزرگ ترین شاعر قصه پرداز در شعر نو فارسی است. در ادامه، به جنبه اسطوره ای «قصه شهر سنگستان» اشاره می شود که این شعر را به روایت اسطوره ای تبدیل می سازد. بعد از آن، اشاره ای کوتاه به عناصر داستان در این قصه شده است که شامل «زوایه دید» و عناصر «گفت وگو» و «زمان و مکان» است. در بحث اصلی مقاله به تحلیل خویشکاری ها، شخصیت ها و حرکت ها در این قصه پرداخته شده است. با توجه به این نکته که هر قصه نباید تمام سی ویک خویشکاری در نظریه پراپ را دارا باشد؛ سیزده خویشکاری در این قصه یک حرکتی وجود دارد و سه شخصیت انجام دهنده این خویشکاری ها هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243851 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.