ریخت شناسی قصه «پریا»ی احمد شاملو

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، به قصد تحلیل نظام ساختاری و روایی در قصه «پریا»ی احمد شاملو کوشش کرده ایم تا از طریق شناسایی حرکت ها و خویشکاری های قصه پریا، ابتدا نقش ها و نقش ویژه های قصه را برشماریم، سپس به نحوه چینش رویدادها، توالی خویشکاری ها، ترکیب و جابه جایی خویشکاری ها بپردازیم و میزان تاثیر هر حرکت را در روایت قصه بررسی کنیم تا آشکارشود که اولا ساختار قصه پریا از نه نقش و پنج نقش ویژه سامان یافته است، ثانیا خویشکاری های شخصیت های آن، گاه فاقد توالی منطقی و زمانی هستند و به سبب بافت شعری قصه، گاه با جابه جایی و ترکیب چند خویشکاری روبه رو هستیم، ثالثا برخی از خویشکاری ها به صورت گزاره های روایی مستقیم روایت شده اند و برخی دیگر به صورت ضمنی از ساختار زبانی قصه یا به قرینه دیگر خویشکاری ها قابل شناسایی هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243854 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.