اندازه گیری آثار رفاهی افزایش قیمت انواع گوشت بر خانوارهای شهری ایرانی

پیام:
چکیده:
هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری و تحلیل آثار رفاهی افزایش قیمت گروه کالایی گوشت بر خانوارهای ایرانی است. بدین منظور ابتدا سیستم تقاضای تقریبا ایدئال (AIDS) انواع گوشت برای خانوارهای شهری طی سال های 1363-88 برازش شد و سپس معیار تغییر جبرانی(CV) [1] برای اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان با استفاده از روش تقریب بسط تیلور و با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از سیستم تقاضای AIDS محاسبه شد. در نهایت، میزان رفاه از دست رفته خانوارهای شهری به سبب افزایش نسبی قیمت انواع گوشت در طی سال های 1385-88 اندازه گیری شد. نتایج حاصل از سیستم تقاضای AIDS نشان داد که گوشت مرغ و گوساله، کالای ضروری و گوشت ماهی و گوسفند، کالای لوکس برای خانوارهای شهری ایران قلمداد می شوند. یافته های حاصل از محاسبه CV بیانگر آن است که خانوارهای شهری به طور متوسط 19 درصد از مخارج سالانه صرف شده خود را برای گروه کالایی گوشت طی این دوره از دست داده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -209
لینک کوتاه:
magiran.com/p1244930 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.