بررسی مناطق حساس و بحرانی آتش سوزی با تاکید بر خشکسالی با استفاده ازAHP، PDSI و GIS (مطالعه موردی: جنگل سراوان استان گیلان)

پیام:
چکیده:
در دهه های گذشته آتش سوزی هایی که منشا آن عوامل انسانی بوده است تهدیدی بزرگ برای جنگل ها محسوب می گردد. هدف از انجام این پژوهش تجزیه و تحلیل توزیع مکانی آتش سوزی های جنگل سراوان و شناسایی مناطق مستعد به آتش سوزی می باشد. بر طبق آمار آتش سوزی های اعلام شده، مناطق عمده آتش سوزی که دارای بیشترین وسعت و تکرار بودند شناسایی شدند. برداشت زمینی این مناطق با GPSانجام شد، سپس به محیط نرم افزارArcview انتقال و به پلی گون تبدیل شدند. ارزش دهی درون و برون لایه ای انجام شد، تلفیق نقشه ها جهت تهیه نقشه پیش بینی نقاط حساس صورت گرفت، سپس تاثیر خشکسالی بر آتش سوزی به وسیله شاخصPDSI بررسی شد. لایه پوشش گیاهی با ضریب تاثیر 426/0 بیشترین وزن را در نقشه پیش بینی نقاط حساس به آتش سوزی داشته و بعد لایه های عامل انسانی با ضریب 114/0، فاصله از جاده با ضریب 091/0، دما با ضریب 077/0، شیب با ضریب 074/0، فاصله از آبراهه با ضریب 063/0، باران با ضریب 053/0، جهت با ضریب 052/0، و ارتفاع با ضریب 05/0 در اولویت های بعدی قرارگرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که رایج ترین نوع آتش سوزی در منطقه مورد مطالعه آتش سوزی های کم وسعت و سطحی هستند که در کل بستر جنگل گسترش یافته و گرمای شدید هوا در مردادماه و کم شدن رطوبت در عرصه های طبیعی بدلیل عدم بارندگی موجب شده که عرصه های جنگلی به کانون های پرخطری تبدیل شوند که کمترین سهل انگاری در آنها منجر به خسارتهای سنگین می شود. همچنین مهار آتش سوزی های اتفاق افتاده در جنگل های گیلان بستگی به قطع شدن وزش باد دارد. برای ارزیابی مدل بدست آمده توسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی، نقشه پراکنش آتش سوزی و نقشه پهنه بندی با هم تلفیق شدند، و اعتبارسنجی مدل انجام شد؛ نتایج بدست آمده نشان دهنده ی دقت خوب و 77 درصدی این روش بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1245986 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!