جداسازی و شناسایی قارچ های همراه بذر درختان توس (Betula pendula، Betula litwinowii) در جنگل های شمال کشور

پیام:
چکیده:
توس (Birch) از درختان مهم جنگل های شمال کشور است که در معرض انقراض قرار دارد. زادآوری طبیعی این گونه ی با ارزش، به دلیل وجود عوامل محدود کننده ازجمله آفات و عوامل بیماری زا؛ به ویژه قارچ ها، با مشکلات فراوانی مواجه است. به منظور جداسازی و شناسایی قارچ های همراه بذر توس، بذرهای گونه pendula Betula از جنگل های سیامرزکوه استان گلستان و بذرهای گونه Betula litwinowii از سنگده استان مازندران به طور تصادفی از تعدادی پایه های مادری جمع آوری شد و بعد با الکل 70 درصد و هیپوکلریت سدیم 1 درصد ضدعفونی گردید. تعداد 10 بذر در 5 تکرار روی محیط غذایی سیب زمینی – دکستروز – آگار کشت گردید. با استفاده از خالص سازی و خصوصیات اسپور، اندازه و رنگ آنها، قارچ هایFusarium oxysporum، Alternaria alternata، Trichothecium roseumm، Amblyosporium echynolatum،Penicillum implicatum و Trichodema harzianum جداسازی و شناسایی شدند. قارچ های T. harzianum، P. implicatum، F. oxysperumوA. alternata به ترتیب با 5/34، 8/27، 5 و 6/24 درصد در سطح خارجی بذرها و قارچT. roseumm و A. echnolatum به ترتیب با 15/20 و 2 درصد فراوانی بعد از جوانه زنی بذرها مشاهده شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بذرهای توس علاوه بر آلودگی سطح بذرها، آلودگی درون بذری هم دارند. این اولین گزارش از قارچ های همراه بذر توس در ایران می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
177
لینک کوتاه:
magiran.com/p1245988 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!