بررسی فون کفشدوزک های پارک جنگلی چیتگر و تعیین گونه غالب

چکیده:
در بررسی هایی که طی سالهای 1389 تا 1390 به منظور شناسایی فون کفشدوزک های پارک جنگلی چیتگر بعمل آمد، 16 نوع کفشدوزک جمع آوری و شناسایی گردید. برای شناسایی کفشدوزک ها از مشخصات شکل شناسی خارجی و اندام های تناسلی نر وماده استفاده شد.
گونه های کفشدوزک شناسایی شده عبارت بودنداز:Hippodamia variegata، Coccinella septempunctata، Coccinella undecimpunctata، Oenopia conglobata، Adalia bipunctata، Propylaea quatuordecimpunctata، Chilocorus bipustulatus، Exochomus nigripennis، Exochomus nigromaculatus، Exochomus flavipes، Exochomus quadripustulatus، Scymnnus(Pullus) sp.، Exochomus sp.، Stethorus gilvifrons، Nipus plunatus، Pharoscymnus ovoideus.
همه کفشدوزک های جمع آوری شده در این پژوهش حشره خوار بوده و شکارگر شته ها، شپشک ها، کنه ها و لارو سوسک های برگ خوار می باشند. از کل نمونه های کفشدوزک جمع آوری شده در طول سال، کفشدوزک Oenopia conglobata 1/34% را به خود اختصاص داده و درمجموع فصول سال گونه غالب بوده است. این گونه در فصل تابستان 49%، در فصل پاییز 22% و در فصل زمستان 84% کفشدوزک های جمع آوری شده را به خود اختصاص داده است. کفشدوزک هفت نقطه ای C. septempunctata با اختصاص 33% از نمونه های جمع آوری شده در فصل بهار گونه غالب این فصل بوده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
146
لینک کوتاه:
magiran.com/p1245991 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!