معرفی 4 میزبان جدید برای سفیدک های پودری ایران

پیام:
چکیده:
به منظور شناسایی قارچ های عامل سفید ک پودری گیاهان مرتعی خانواده Fabaceae، در استان لرستان تعداد 18 نمونه گیاه مرتعی آلوده به سفیدک پودری جمع آوری شد، و پس از شناسایی این گیاهان و میکرومتری اندام های قارچی تمام مشخصات مرفولوژیک این اندام ها یاداشت و شکل آنها با لوله ترسیم روی میکروسکوپ رسم و در نهایت با کلید های شناسایی سفید ک های پودری شناسایی شدند؛ به طوری که قارچ Erysiphe pisi DC روی (L.) Lam Onobrychis caputgli، قارچtaurica (Le''v.) Arnaud Leveillula روی گیاهان Medicago rigidula (L.) ALL.، Medicago orbiculari (L.) Bartalini، قارچErysiphe trifoliorum (Wallr.) U.Braun روی Trifolium respinatum L. و Onobrychis caputgali (L.) Lam برای نخستین بار در ایران به عنوان میزبان قار چ های سفیدک پودری این گیاهان شناسایی و گزارش می شوند.
زبان:
فارسی
صفحه:
114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1245994 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!