معیار نظریه های علمی

پیام:
چکیده:
هدف
استدلال بر وجود معیاری حداقلی برای علم؛ یعنی خطاپذیری و همچنین ارائه معیار نویسندگان؛ یعنی آزمون پذیری است.
روش
نقد و بررسی رویکردهای مختلف در مورد چیستی روش علمی و معیار های لازم برای معرفت علمی در سه دیدگاه پوزیتیویسم منطقی، ابطال گرایی پوپر و ساخت گرایی، به علاوه آموزه صدق جزیی داکوستا و فرنچ است.
یافته ها
نظریه های علمی خطاپذیرند، رای ساخت گرایان بر عدم وجود هر گونه معیار برای نظریه های علمی نا صواب است، «آزمون پذیری» معیاری مناسب برای علم است.
نتیجه گیری
با اینکه معیار های متنوع و متحول و پسینی برای پذیرش نظریه های علمی در طول تاریخ وجود داشته است، ولی لزوم خطاپذیر بودن نظریه های علمی، معیاری است پیشینی که عنصر مقبول در دو دیدگاه پوزیتیویسم منطقی و ابطال گرایی پوپر است که در صورت حذف آن، تمایز میان معرفت علمی و تجربی از دیگر معارف بشری از بین خواهد رفت.
زبان:
فارسی
صفحه:
407
لینک کوتاه:
magiran.com/p1247238 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!