ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه حفاظت شده قیصری در استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:
مناطق حفاظت شده یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری طبیعی هستند که نیاز به برنامه ریزی و مدیریت به منظور اطمینان از پایداری خدمات آنها در بلند مدت می باشد. هر مقصد گردشگری توانایی محدودی در جذب گردشگر دارد که این محدودیت ها را غالبا با مفهوم ظرفیت برد بیان می کنند. انواع ظرفیت برد شامل فیزیکی، واقعی یا اکولوژیک و موثر یا مدیریتی می باشد. در این مقاله، این نوع ظرفیت بردها برای منطقه حفاظت شده قیصری با مساحت 10000 هکتار واقع در استان چهارمحال و بختیاری محاسبه گردید. برای این کار ابتدا پهنه های مستعد گردشگری گسترده و متمرکز براساس اصول زون بندی مناطق حفاظت شده مشخص شدند. در مرحله بعد براساس حداقل مساحت لازم برای هر فرد، ظرفیت برد فیزیکی و براساس اعمال محدودیت های مختلف زمانی، اقلیمی، خاکی و پوشش گیاهی به صورت درصد بر ظرفیت برد فیزیکی، ظرفیت برد واقعی محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که پهنه گردشگری متمرکز با مساحت 1292 هکتار دارای ظرفیت برد فیزیکی 2079227 نفر و ظرفیت برد واقعی 18465 نفر و پهنه گردشگری گسترده با مساحت 2378 هکتار دارای ظرفیت برد فیزیکی 2478832 نفر و ظرفیت برد واقعی 1215 نفر گردشگر در طول سال می باشد. هم چنین با توجه به توان مدیریتی و امکانات موجود در حال حاضر امکان عملی نمودن فقط 10 درصد ظرفیت برد واقعی یعنی 1968 نفر در سال در همه پهنه های گردشگری متمرکز و گسترده تحت عنوان ظرفیت برد موثر وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1251463 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!