اثر قرق کوتاه مدت بر تولید چمنزارهای کوهستانی در منطقه زاگرس مرکزی

چکیده:
تغییرات قابل توجهی در پوشش گیاهی و در نتیجه عملکرد اکوسیستم های چمنزار کوهستانی در پاسخ به چرای علفخواران گزارش شده است. با این حال، تاکنون تاثیر قرق علفخواران بر پوشش گیاهی چمنزار های مناطق مرتفع ایران مورد توجه قرار نگرفته است. به منظور بررسی اثر تیمار آزمایشی قرق کوتاه مدت بر تولید چمنزارهای کوهستانی، دو مکان چمنزار در منطقه حفاظت شده سبزکوه واقع در ارتفاعات استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد. در شروع فصل رویش اول (فروردین ماه) در هر یک از مکان های چمنزار، سه قرق 16 مترمربعی(2×8 متر) و داخل هر قرق، سه پلات یک مترمربعی مستقر گردید. به طور مشابه، سه پلات یک مترمربعی خارج از هر قرق مستقر شد (در مجموع 18 پلات قرق و 18 پلات چرا شده). قبل از شروع فصل چرا و در مرحله رشد حداکثر(تیرماه) در سال دوم، زیتوده بالای سطح خاک تمامی پلات ها قطع و وزن خشک زیتوده تولیدی به تفکیک اندام های رویشی و زایشی گونه ها اندازه گیری گردید. در نتیجه قرق، به طور معنی داری تولید کل جامعه گیاهی افزایش و درصد تولید زایشی آن کاهش یافت. تولید گونه های غالب و بلند (مانند orbicularis Carex) در نتیجه قرق افزایش یافت، در صورتی که قرق باعث کاهش تولید گونه های کوتاه و با فراوانی کمتر گردید. اما درصد تولید زایشی اکثر گونه ها (به غیر از گونه غالب) و گروه های گونه ای (به غیر از شبه گندمیان) در نتیجه قرق کاهش یافت. نتایج این مطالعه می تواند در مدیریت اکوسیستم های چمنزار در مناطق کوهستانی و مرتفع کشور مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1251473 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!