بررسی روندمعافیت بدلیل مالار یاواثرات آن بر فراهمی و سلامت خون درانتقال خون استان تهران 89 -1384

چکیده:
سابقه وهدف با توجه به احتمال انتقال مالاریا از راه انتقال خون، معافیت اهداکنندگان بر مبنای مسافرت یا اقامت در مناطق اندمیک یا سابقه ابتلا انجام میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی روند معافیت بدلیل عوامل خطر مالاریا در انتقال خون استان تهران واثرات آن بر فراهمی وسلامت خون است. مواد وروش ها مطالعه از نوع مقطعی و گذشته نگراست داده ها بوسیله دو گروه جداگانه از کلمات کلیدی و از بانک اطلاعاتی نرم افزار MAK استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. حجم نمونه مورد بررسی شامل 2827129 داوطلب اهدا خون در سالهای 89-1384 بود. آنالیز آماری از طریق آمار توصیفی و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد. نتایج در مجموع 23462 نفر از داوطلبین اهدا خون به دلیل عوامل خطر مرتبط با بیماری مالاریا در طی سالهای 89-1384 در انتقال خون استان تهران از اهدا خون معاف گردیدند. بیشترین تعداد معافیت ناشی از مالاریا به دلیل سفر به مناطق اندمیک بدست امد. در دوره 6ساله مطالعه میزان معافیت به دلایل معیارهای خطر مالاریا در سال 1385 نسبت به 1384افزایش داشته ولی بعد از این تاریخ با شیب تندی روند کاهنده ای را طی نموده است. نتیجه گیری اگرچه حذف دوره معافیت برای افراد دارای سابقه مسافرت به مناطق اندمیکی که در مرحله حذف قرار دارند احتمالا از زایل شدن بیش از 7000واحد خون درسال جلوگیری کرده است ولی اعمال دوره معافیت کوتاه مدت برای این افرادمنطقی تر از برداشتن دوره معافیت بنظر می رسد. در نهایت استفاده از ازمایش انتی بادی ضد مالاریا در صورت تامین اعتبارات لازم اقدامی ایده ال خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1251853 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.