اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه شلغم بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زا

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
هر اندازه که افراد از عوارض جانبی خطرناک آنتی بیوتیک های سنتزی مطلع می شوند، میزان تقاضا برای جایگزین های طبیعی این داروها افزایش پیدا می کند. مواد طبیعی، خطر این عوارض را کمتر می کنند و حتی اثرات جانبی مفیدی دارند. شلغم گیاهی دارویی است که در طب سنتی کاربردهای گوناگونی دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه شلغم بر روی تعدادی باکتری های بیماری زا صورت گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه از گیاه شلغم با نام علمی. Brassica Napus L استفاده شد. پس از تهیه عصاره الکلی گیاه، تاثیر غلظت های mg/ml50، mg/ml100، mg/ml200 و mg/ml400 از این عصاره به روش انتشار از چاهک و انتشار از دیسک بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشریشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتری ها و حداقل غلظت کشندگی باکتری ها (MIC/MBC) به روش رقت در لوله انجام گرفت.
یافته ها
یافته ها نشان دادند که عصاره الکلی گیاه شلغم از رشد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشریشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا جلوگیری می کند. حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد این باکتری ها از mg/ml 5/12 تا mg/ml100 متغیر است.
نتیجه گیری
عصاره الکلی گیاه Brassica Napus L در شرایط آزمایشگاهی بر رشد باکتری های بیماری زا اثرات مهارکنندگی قابل ملاحظه ای دارد. به منظور کاربرد بالینی این عصاره ها انجام تحقیقات بالینی ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1252631 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.