بررسی عوامل موثر بر بهره وری در شرکت های شیمیایی

پیام:
چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بهره وری شرکت تولید مواد اولیه ی الیاف مصنوعی (D M T) اصفهان است. برای این منظور 75 نفر از کارشناسان شرکت انتخاب، و پرسش نامه یی با 47 سوال با طیف لیکرت تنظیم شد. سپس با نرم افزار S P S S و به روش های آمار توصیفی و آزمون خی دو تجزیه و تحلیل انجام شد.
نتایج نشان می دهد که با ارزیابی اکثریت کارشناسان، بهره وری شرکت در سطح متوسط است. همچنین آنان عوامل انگیزش، تکنولوژی، ساختار سازمانی، فرایند تولید، مدیریت تولید و دانش فنی را در بهره وری شرکت (D M T)موثر دانستند، اما عوامل جمعیت شناختی را در بهره وری شرکت بی تاثیر قلمداد کردند. براساس نتایج به دست آمده، انگیزش مهم ترین عامل موثر بر بهره وری شرکت(D M T) است و عوامل بعدی به ترتیب در بهره وری شرکت موثر است. در این مطالعه اکثر کارشناسان شیوه ی مدیریت شرکت را موثر دانستند و رضایت مندی والایی از کار در این شرکت داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1253377 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.