بررسی الگوی اعتیاد زنان خود معرف شهرستان فسا (90-1388)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
نقش زنان چه به عنوان مصرف کننده و چه به عنوان افراد در معرض خطر در بررسی اعتیاد به مواد مخدر انکار ناپذیر است اما عمده مطالعات اعتیاد در کشور جمعیت مردان را هدف گرفته است؛ لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در زنان خود معرف شهرستان فسا بود.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی در تابستان 1390 به صورت تمام شماری و با مراجعه به تمام مراکز ترک اعتیاد رسمی شهرستان فسا (استان فارس) صورت گرفت. اطلاعات دموگرافیک، نوع ماده مصرفی، روش مصرف، طول مدت مصرف و سن شروع به عنوان الگوی مصرف از پرونده زنان خود معرف استخراج شد.
نتایج
در شهرستان فسا 88 نفر زن در مراکز ترک اعتیاد ثبت نام کرده که 8/2% کل افراد بودند. میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر 8/11±8/30 سال بود. تریاک با 62 نفر (5/70%) و شیره با 55 نفر (5/62%) بیشترین مصرف را در بین افراد مورد بررسی داشتند. تریاک با متوسط 1/7±4/9 سال بیشترین طول مدت مصرف را داشت. تنها یک نفر در ماه گذشته از تزریق استفاده کرده بود. دو نفر در طی ماه گذشته حداقل یک بار تماس جنسی خارج از خانواده داشته که تنها در یک مورد آن از وسایل پیشگیری استفاده شده بود.
نتیجه گیری
در حال حاضر الگوی مصرف مواد مخدر در زنان خود معرف شهرستان فسا سنتی و بر پایه مشتقات تریاک میباشد. اما با توجه به الگوی رو به رشد و تغییر مواد، پایش رفتار مصرف کنندگان مواد مخدر از جمله مواردی است که میتواند در جهت ارتقای سلامت جامعه موثر باشد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
305 -311
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254378 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.