القای تخمدان پلی کیستیک روی موش توسط تستوسترون انانتات

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تخمدان پلی کیستیک شایع ترین علت نازایی در زنان است، فهمیدن پاتوژنز این بیماری نیازمند مدل های حیوانی می باشد. این مطالعه با هدف ایجاد مدل حیوانی برای القای تخمدان پلی کیستیک بوسیله تستوسترون انانتات انجام شده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه القای تخمدان پلی کیستیک با تزریق روزانه تستوسترون انانتات به موش های 12 تا 14 روزه، در مدت 2 تا 4 هفته (گروه های آزمایش 1 و 2) انجام گرفته است. به گروه های کنترل 1 و 2، ماده ی بی اثر تزریق شد. ویژگی های بافت تخمدان با شمارش فولیکول های آن بررسی گردیده است.
نتایج
نتایج نشان می دهد که؛ درصد فولیکول های پره آنترال و کیستیک در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر می گردد (05/0>P). درصد فولیکول های آنترال در گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر می گردد (05/0>P).
نتیجه گیری
می توان نتیجه گیری کرد که تستوسترون انانتات می تواند تخمدان پلی کیستیک را در موش القاء کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
387 -391
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254394 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.