ردیابی تیپ های مختلف کلستریدیوم بوتولینوم در 4 نوع ماده غذایی با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مسمومیت غذایی ناشی از کلستریدیوم بوتولینوم از مهمترین مسمومیتهای غذایی است که در اثر مصرف مواد غذایی آلوده به ویژه فرآورده های دریایی، انواع غذاهای کنسرو شده گیاهی و گوشتی و فرآورده های لبنی ایجاد می شود. تشخیص بوتولیسم بر اساس شناسایی باکتری و یا سم آن صورت می گیرد. از تیپ های مختلف این ارگانیزم ((G، F، E، D، C2، C1، B، A سروتیپ های E B،A وF در انسان بیماریزا هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی پتانسیل این غذاها برای ایجاد مسمومیت احتمالی و مقایسه کشت و روش های مولکولی جهت شناسایی کلستریدیوم بوتولینوم است.
مواد و روش ها
روش های بیوشیمیایی، کشت (محیط های غنی کننده (Cooked meat، TPGYو MPCR سه روش آزمایشگاهی برای تشخیص کلستریدیوم بوتولینوم در نمونه ها می باشند. برای شناسایی قابل اطمینان و سریع باکتری و سموم آن، تکنیک های مولکولی به کار می روند. سه جفت پرایمر برای شناسایی سویه های E،B وA طراحی شدند. بزرگی محصول PCR تیپ های E،B،A به ترتیب 782، 205 و 389 جفت باز بود.
نتایج
از 290 نمونه جمع آوری شده درصد آلودگی به این باکتری در ماهی 5%، عسل 4%، کشک 5/2% و دوغ 25/1% نمونه ها آلوده بود. با استفاده از محیط کشت انتخابی پس از غنی سازی نمونه ها، فقط 4 نمونه مثبت تشخیص داده شد.
نتیجه گیری
روش های مولکولی، ابزاری با ارزش برای شناسایی سموم، هاگ و باکتری در مواد غذایی بوده و جهت بررسی های اپیدمیولوژیک و آزمایشگاه میکروبیولوژی غذایی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
380 -386
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254395 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.