بررسی یکنواختی توزیع دز در حجم هدف در تکنیک های رادیوتراپی پستان بعد از ماستکتومی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
رادیوتراپی با استفاده از باریکه های فوتونی و الکترونی ایجاد شده توسط شتابدهنده خطی بطور گسترده در درمان سرطان پستان استفاده می گردد. در این مقاله علاوه بر توضیحات در خصوص تکنیک های سه گانه رادیوتراپی در درمان سرطان پستان، به ارزیابی و تحلیل میزان تاثیر روش های مذکور بر یکنواختی توزیع دز تجویزی در حجم هدف پرداخته شده است.
مواد و روش ها
تکنیک های فوتونی، الکترونی و چرخشی بطور عملی و با استفاده از فانتوم تنه و فیلم اجرا گردیده اند. بهنگام اجرای تکنیک ها، فیلم بین اسلایس های فانتوم قرار گرفته و تحت شرایط انتخاب شده تحت تابش قرار گرفته است و اطلاعات حاصله از این تصاویر توسط نرم افزار MatLab تحلیل گردیده است.
نتایج
بررسی ها نشان می دهد که در نتیجه استفاده از میدان های مجاور، در تمامی تکنیک ها، قسمت هایی از حجم هدف دز دو برابر یا بیشتر از دز تجویزی دریافت کرده اند. این در حالی است که در تکنیک فوتونی میزان دز دریافتی یکنواخت تر و نزدیکتر به دز تجویزی می باشد.
نتیجه گیری
با توجه به بررسی های انجام شده، تکنیک مماسی فوتونی علاوه بر این که اثر همپوشانی میدانی بسیار کمتری را در مقایسه با سایر روش ها داراست از توزیع دز مناسبتر و یکنواخت تری نسبت به دز تجویزی برخوردار است. با استناد بر یافته های این پژوهش می توان تکنیک فوتونی را در درمان سرطان پستان بر سایر روش ها ارجح دانست.
زبان:
فارسی
صفحات:
355 -362
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254398 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.