بررسی اپیدمیولوژی، یافته های بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به گیلن باره در جنوب کشور طی سالهای 91-86

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سندروم گیلن باره یک بیماری عصبی خود ایمنی است که به عنوان حادترین نوع فلج بدون رفلکس همراه با گسستگی آلبومینوسایتولوژیک در نظر گرفته میشود. عدم وجود رفلکس، درد در اندامها، ضعف اندامها و بیحس بودن را به عنوان نشانه های بالینی این بیماری در نظر میگیرند. حتی با نداشتن پیش آگهی خوب، درمان برای این بیماری موثر بوده است. به علت شیوع سندروم گیلن باره در جنوب ایران و تفاوت آن با سایر نقاط جهان، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقطعی اپیدمیولوژی سندرم گیلن باره در جنوب کشور انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. تمام گزارش های ضبط شده بیماران در بایگانی مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم استخراج شد. یافته های بالینی و آزمایشگاهی توسط یک دیتابیس کامپیوتری آنالیز و نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار و یا با درصد بیان شد.
نتایج
214 بیمار بررسی شدند که از میان آن ها، 119(6/55%) مرد و 95 (4/44%) زن بودند؛ پانزده درصد از بیماران از مشکلات تنفسی رنج می بردند. همچنین، 4/1% هم از پیش واکسینه شده بودند. 208 نفر تحت درمان ایمونوگلوبولین وریدی یا پلاسمافرز قرار گرفته و بهبود یافته بودند. یک نفر هم مبتلا به ایدز مشاهده شد.
نتیجه گیری
این تحقیق جزئیات بیشتری را در مورد اپیدمیولوژی گیلن باره در شهرستان شیراز و جنوب کشور ارایه می کند. نتایج مطالعه حاضر وجود تفاوت بین الگوی این بیماری در ایران و سایر کشورها را روشن می سازد، اما هنوز تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.
زبان:
فارسی
صفحات:
343 -347
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254401 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.