ارزیابی روش مبتنی بر تئوری آنتروپی چیو در برآورد توزیع سرعت و پیشبینی دبی جریان در رودخانه ها

پیام:
چکیده:
تعیین معادله مناسب توزیع سرعت و پیشبینی دقیق دبی جریان در رودخانه ها به منظور برنامه ریزی، مدیریت و بهرهبرداری بهینه و پایدار منابع آب، مدیریت سیلاب، طراحی ایمن سازه های آبی و اجرای پروژه های آبخیزداری از اهمیت خاصی برخوردار است. روش معمول در اندازهگیری مستقیم دبی در رودخانه ها، روش های اندازهگیری چند نقطهای سرعت جریان با استفاده از مولینه می باشد که به علت تعداد زیاد نقاط اندازهگیری در مقطع عرضی بسیار وقتگیر و پرهزینه بوده و گاهی اوقات در شرایط سیلابی امکان به کارگیری آن نمیباشد. بنابراین استفاده از روش هایی که ضمن دارا بودن دقت کافی، از نظر زمان مورد نیاز نیز مقرون به صرفه باشد، بسیار سودمند میباشد. در این پژوهش با استفاده از اصل بیشترین آنتروپی و معادله توزیع سرعت چیو، توزیع سرعت و دبی جریان در چندین مقطع از رودخانه پسیخان واقع در استان گیلان طی سالهای 1390-1389 برآورد شده و نتایج با مقادیر اندازهگیری شده مقایسه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که مطابقت بسیار خوبی بین نتایج حاصل از روش چیو در برآورد توزیع سرعت و دبی جریان با مقادیر واقعی وجود دارد به گونه ای که مقدار R2، 996/0 و RMSE، 9/3 حاصل شد. بنابراین از این روش میتواند به عنوان روشی آسان و سریع، جایگزین روش های معمول در برآورد توزیع سرعت و اندازهگیری دبی جریان در رودخانه ها به خصوص در مواقع سیلابی گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p1255189 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.