فلوتاسیون نرمه های کالکوپیریت در حضور نانوحباب های تولید شده با روش کاویتاسیون هیدرودینامیکی

پیام:
چکیده:

در این مقاله، اثر حضور نانو میکروحباب ها بر بازیابی فلوتاسیون کالکوپیریت با دانه بندی mμ 5+38- مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش های فلوتاسیون در حضور و بدون حضور نانو میکروحباب ها برای بررسی تغییر بازیابی فلوتاسیون در غلظت های گوناگون کف ساز و کلکتور و نرخ های هوادهی انجام شدند. از روش نوین، دقیق و سریع تفرق اشعه لیزری برای تعیین اندازه ها و توزیع ابعادی نانو میکروحباب ها استفاده شد.
از متیل ایزوبوتیل کربینول (MIBC) به عنوان کف ساز و از پتاسیم آمیل گزنتات به عنوان کلکتور در 10pH= استفاده شد. نانو میکروحباب ها توسط یک دستگاه نانوحباب ساز که بر مبنای پدیده کاویتاسیون هیدرودینامیکی در لوله های ونتوری طراحی و ساخته شد، تولید شدند. بررسی پایداری نانو میکروحباب ها به عنوان تابعی از زمان (لحظه تولید تا 10 دقیقه پس از آن)، نشان دهنده افزایش ابعاد نانو میکروحباب ها از nm 358 به حدود mμ 13 بود. حضور نانو میکروحباب ها موجب افزایش بازیابی فلوتاسیون نرمه های کالکوپیریت بین 21- 16% و کاهش مصرف مواد شیمیایی (کلکتور تا 75% و کف ساز تا 50%) شد. افزون بر این، نتیجه ها نشان داد که اثر نانو میکروحباب ها بر افزایش بازیابی ذره های بیش نرمه (mμ 5+ 36/14-) نسبت به ذره های نرمه (mμ 38-36/14+) بیشتر می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1255938 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.