التعبیر الصوفی ومشکلته فی مرآه النقد

چکیده:
یعد کتاب د. عبد الکریم الیافی «التعبیر الصوفی ومشکلته» علامه متقدمه فی سیاق الدراسات الجامعیه التی عنیت بدراسه التعبیر الصوفی وبحث خصائصه الذاتیه؛ إذ یعود تاریخ نشر العمل المذکور إلی سنه (1963)، عندما کان جزءا خاصا من کتاب الیافی الموسوم ب «دراسات فنیه فی الادب العربی».
یتناول هذا البحث عمل الیافی المشار إلیه بالتعریف، والمناقشه، والنقد، والاستخلاص، وهو إذ یوجه إلی تعرف قیمه الکتاب یکشف، فی الآن ذاته، عن محددات الطابع التعلیمی الذی وسم التناول، وقیده فی إطار استراتیجیته الخاصه. ومن هنا تتاتی اهمیه المساءله النقدیه لجوانب العمل، فی منحی فتح إشاراته المقیده علی آفاق التجاوز المتلامحه وراء طوابع التقیید المدرسی، وفی منحی تخطی إجراءات المسح، والتتبع، وإفراد الخیوط الظاهره، نحو الغوص، عمیقا، وراء الاهداف المباشره: الإبلاغیه، والتوصیلیه، التی حکمت دراسه الیافی فی معالجه اسلوبی التعبیر الصوفی: الاسلوب التجریدی، والاسلوب الرمزی، علی نحو ما تمخضه النتائج المثبته فی ختام البحث.
زبان:
عربی
صفحات:
43 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1257453 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.