قیاس خاصیه تنوع المفردات فی الاسلوب

پیام:
چکیده:

الاسلوب هو الذی یصوغ الاعمال الادبیه و یمنحها شخصیتها المتمیزه. و من اهم الاهداف و الوظائف التی ترکز علی ها النظریه الاسلوبیه دراستها للغه ادیب کما یمثلها إنتاجه الادبی، و ذلک باخضاعها لمناهج من التحلیل،بهدف الوصول إلی معاییر موضوعیه تساعد الناقد علی التفسیر من خلال ثلاثه توجهات فی التحلیل اللغوی للنص. واحد من تلک التوجهات هو التوجه الاحصائی الذی یسعی الی رصد درجه تکرار ظاهره لغویه معینه فی اسلوب شخص معین رصدا علمیا دقیقا، ینای عن الملاحظه العابره، و یرفض تجزئه الإحساس الصادر عن إلتقاط الظواهر. فی تقصی النظریه الاسلوبیه نحاول دراسه تطبیق علم الإحصاء،و إستخدام الجداول الإحصائیه و الارقام، و هی المهام التی سهلتها الحاسبات الإلکترونیه الحدیثه. و الغرض من ذلک هو إستعمال احد الطرق الإحصائیه (طریقه جونسون)فی کتابات ثلاثه من مفکری العرب: نصر حامد ابوزید، رضوان جودت زیاده و علی حرب.

زبان:
عربی
صفحات:
67 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1257753 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.