تروریسم سایبری و اهمیت آن در برهم زدن امنیت بین الملل

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با رشد سریع و درعین حال نامتوازن ساختار فضای سایبری، این بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است که ضرورت توجه و رسیدگی سریع، نظام مند، معقول و هدفمند به منظور مصون سازی این بستر از تهدیدات موجود و پدیده نوظهور سایبر تروریسم را در فضای بین المللی می طلبد.
روش تحقیق: با بررسی منابع موجود، مقالات، کتاب ها، نتایج و دستاوردهای طرح های تحقیقاتی در حوزه فضای سایبری، تروریسم بین المللی و سایبر تروریسم به روش غیرآزمایشی، مقایسه ای و کتابخانه ای، تهدیدات و مخاطرات سایبر تروریسم و نقش آن در برهم زدن امنیت بین الملل مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفت.
یافته ها
با وجود نوظهور بودن، سایبر تروریسم به مراتب خطرناک تر از تروریسم کلاسیک و سنتی می باشد و تهدیدات آن برای امنیت ملی دولت ها و کشورها به خطری بالقوه تبدیل شده است. پیشگیری، کشف و مقابله با سایبر تروریسم برای نهادهای پلیسی و امنیتی بسیار پیچیده و مشکل تر از تروریسم سنتی می باشد.
نتیجه گیری
برنامه ریزی های جهانی و تصویب قوانین بین المللی، افزایش همکاری های فنی و آموزشی بین المللی، توجه ویژه به مبحث پدافند غیرعامل در فضای سایبری توسط نهادهای داخلی و همکاری فی مابین سازمان های امنیتی و پلیسی از جمله راهکارهای مبارزه با سایبر تروریسم می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1258444 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!