جذب کروم از محلول های آبی توسط سرباره صنایع فولاد: مدل سازی ایزوترم و سینتیک جذب

چکیده:
مقدمه
یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین است. کروم از جمله فلزات سنگین می باشد که در پساب صنایع مختلف وجود دارد و به شدت برای انسان و محیط زیست سمی و خطرناک است. سرباره فولاد یک محصول جانبی در صنایع فولاد است که به میزان قابل توجهی تولید می گردد. هدف از این تحقیق بررسی حذف فلزات سنگین مثل کروم از محیط های آبی با استفاده از سرباره صنایع فولاد به عنوان جاذب ارزان قیمت بود.
روش بررسی
در این مطالعه آزمایشگاهی حذف کروم با بکارگیری سرباره حاصل از صنایع فولاد با تغییر پارامترهایی از جمله pH، زمان تماس، مقدار ماده جاذب(سرباره) و غلظت اولیه کروم در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پساب مصنوعی مورد استفاده برای انجام آزمایشات برای ساخت محلول کروم با اضافه کردن دی کرومات پتاسیم در آب مقطر و ساخت غلظت های25، 20، 15، 10، 5 میلی گرم بر لیترآماده گردید.
یافته ها
نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شرایط بهینه سرباره قابلیت جذب یون های کروم از محلول های آبی با غلظت 25 میلی گرم بر لیتر، 7 pH=، مقدار جاذب 3 گرم و زمان تماس 60 دقیقه را تا حدود 3/96 درصد داراست. داده های آزمایش از مدل های لانگمویر و سینتیک جذب شبه مرتبه دوم تبعیت کردند. حداکثر ظرفیت جذب (qm) با مدل لانگمویر معادل 97/. میلی گرم برگرم بود. و ضریب همبستگی (R2) در سینتیک جذب شبه مرتبه دوم معادل 1 می باشد. خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مورفولوژی سرباره نیز با استفاده از دستگاه های XRD،XRF،SEM تعیین گردید.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در به کارگیری سرباره صنایع فولاد جهت حذف کروم از محلول های آبی مفید باشد.
این مقاله حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب مصوب دانشگاه آزاد اسلامی.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1258961 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!