یک روش جدید برای اندازه گیری طیف انرژی باریکه ی الکترونی

پیام:
چکیده:
به منظور محاسبه ی طیف انرژی باریکه ی الکترونی با استفاده از منحنی دز- عمق از یک روش ابتکاری استفاده شد. توزیع دز- عمق باریکه ی الکترونی با انرژی های اولیه ی متفاوت حاصل از یک شتاب دهنده ی الکترون پس از عبور از یک صفحه ی سربی پراکننده، با استفاده از دزیمتر اتاقک یونش با صفحه های موازی کنترل شونده با کامپیوتر در داخل فانتوم آب اندازه گیری شد. منحنی های دز- عمق حاصل از الکترون ها به عنوان داده های اولیه، برای محاسبه ی طیف انرژی آن ها مورد استفاده قرار گرفت. این طیف، با توجه به این که منحنی دز- عمق تجربی به دست آمده ترکیبی از منحنی های مشابه الکترون های تک انرژی است، با بهره گیری از روش های ریاضی مبتنی بر اصل برهم نهی محاسبه شد. از طرفی منحنی های دز- عمق برای الکترون های کاملا تک انرژی به وسیله ی کد محاسباتی 4EGS محاسبه شد. نتایج برای باریکه های الکترونی با انرژی اولیه ی 8، 12 و 18 مگا الکترون ولت به دست آمد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1260606 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.