تحلیل نقش های شغلی و فعالیت های حرفه ای متخصصان برنامه درسی

پیام:
چکیده:
موضوع تحلیل شغل در بحث مدیریت و توسعه منابع انسانی عمدتا با اهداف افزایش بهره وری انجام می شود. حوزه برنامه درسی دامنه ای از مشاغل مختلف را در بر می گیرد که مهم ترین آنها متخصص برنامه درسی است. هدف مقاله حاضر تحلیل و تعیین مشخصات شغلی متخصصان برنامه درسی است. این هدف در قالب دو سوال پژوهشی «مشخصات شغل متخصص برنامه درسی کدامند؟» و «شرایط احراز شغل متخصص برنامه درسی کدامند؟» مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد مورد نظر در مطالعه کیفی و روش مورد استفاده عمل فکورانه بوده که با توسل به تحلیل دیدگاه های افراد صاحب دانش و تجربه در حوزه برنامه درسی «20 نفر» و با روش نمونه گیری هدفمند ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل یافته ها از تحلیل محتوای مضمونی استفاده شده است. نتایج نشان داد شغل متخصص برنامه درسی دارای مشخصات خاص، حیطه عمل روشن، کارکرد و برونداد کاری و الزامات ایفای نقش است. متخصص برنامه درسی با توجه به مدل های رایج مشخصات شغلی دارای تنوع مهارت، وظایف مشخص، تکالیف مهم، خود راهبری و بازخورد است. از نظر حرفه ای شغل متخصص برنامه درسی نیازمند شرایط احراز، صلاحیت خاص، مهارت، تجربه، آموزش های تخصصی، مسئولیت و دانش تخصصی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1261294 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.