بررسی ویژگی های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه های طارم در البرز باختری ایران و مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت داغ (Yuntdağ) ترکیه

پیام:
چکیده:
ناحیه البرز باختری بخشی از رشته کوه های البرز است که با ستبرایی بیش از 35 تا 40 کیلومتر در امتداد باختری کمربند آلپ- هیمالیا قرار دارد. این ناحیه طی حرکات کوهزایی آلپی به شکل کنونی در آمده و شکل گیری آن ناشی از برخورد بلوک های ایران و عربی است. یک ردیف آتشفشانی ستبر با ستبرای تقریبی 3800 متر در البرز باختری با سن ائوسن رخنمون دارد و به نام سازند کرج معروف است که توسط توده های نفوذی جوان ترشیری قطع شده است. شباهت های بسیار زیادی از نظر زمین شناسی، سنگ شناختی، چینه شناسی، ریخت شناختی، ژئوشیمیایی و زمین ساختی میان ردیف چینه ای نواحی مشابه در سنگ های گدازه ای میوسن ترکیه با ناحیه مورد مطالعه (ائوسن) در ایران وجود دارد و تنها تفاوت در زمان فعالیت آتشفشانی است.
زبان:
فارسی
صفحه:
109
لینک کوتاه:
magiran.com/p1261372 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!